Psychosociale therapie

Psychosociale therapie biedt behandeling voor tijdelijke problematiek bij psychologisch gezonde mensen zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, vitaliteit of bezieling, stressproblematiek, angst, depressie, rouw en verlies.

Je hebt me door een taaie fase heen geholpen, maar belangrijker nog me laten kennismaken met een weelderige ik, een strenge ik en de wijsheid van mijn lichaam. Samen met jou ben ik dichterbij mezelf gekomen. Ik ben je ontzettend dankbaar en neem alle grappige, verdrietige, diepzinnige en momenten van herkenning mee in mijn hart! (Anja, 12 sessies)

Werkwijze

De methodes die ik graag gebruik zijn haptonomie, systemisch werk, focussen, adem-en lichaamswerk, emotion focused therapy (EFT), transactionele analyse (TA), acceptance and commitment therapy (ACT) en interventies gebaseerd op de polyvagaal theorie.

Kennismaking

De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte bij de Nieuwendammerdijk – op maandag, woensdag of vrijdag om 9, 11, 14 of 16 uur. Wees welkom en neem voor een gratis telefonische kennismaking contact op via marit@praktijkzenz.nl of 0620442839; ik ben benieuwd naar je verhaal. Vanaf 1 september ’24 is weer ruimte voor nieuwe behandeltrajecten.

Je hebt me weer leren luisteren naar mijn lichaam en ruimte leren geven aan mijn emoties. Daardoor kwam de mogelijkheid om oud trauma te doorvoelen en te verwerken. Ik ben er zó blij mee dat mijn gevoel en intuïtie een minstens net zo belangrijke raadgever als mijn verstand zijn geworden. (Renil, 16 sessies)

Binnen de sessies

Als lichaamsgericht therapeut zet ik mijn eigen lichaamsbewustzijn in als middel. Wat er gebeurt in onze interactie is onderdeel van het begeleidingsproces. Een gelijkwaardige relatie met een cliënt vormt het vertrekpunt en kenmerkt zich door empathie, acceptatie en echtheid.

Buiten de sessies

Vanuit mijn lichaamsgerichte achtergrond breng ik graag begrijpen en ervaren samen – niet alleen tijdens een sessie maar vooral ook in het leven van alledag. Elk traject wordt ondersteund met psycho-educatie en opdrachten/aandachtspunten voor thuis (via een beveiligde omgeving).

Gevoel van veiligheid

Binnen mijn behandeling is het zorgdragen voor een veilig klimaat een belangrijk speerpunt. Voor veel cliënten zijn er veel (onbewuste) gevoelens van onveiligheid. Alleen bij een gevoel van veiligheid is er ruimte voor ontwikkeling en verbinding – met zichzelf, met anderen en de wereld om zich heen.

Een gevoel van veiligheid is cruciaal voor het herstel van psychische aandoeningen en lichamelijke ziekten. (Stephan Porges)

Persoonsgerichte benadering

Contact binnen/buitenwereld

Om met moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven om te kunnen gaan is het belangrijk dat je in contact staat met je eigen beleving en met de situatie waarin je je bevindt. Door nare, onveilige en moeilijke ervaringen in onze voorgeschiedenis kan het natuurlijke contact met onze binnen- en buitenwereld verstoord geraakt zijn. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van schaamte- en schuldgevoelens, door een gebrek of juist overdaad aan emoties of door negatieve denkpatronen.

Innerlijk kompas

Door de objectieve situatie en de subjectieve ervaring onder ogen te zien, leer je stap voor stap weer je eigen beleving te gebruiken als innerlijk kompas. Hierbij is er oog voor fysieke, emotionele en mentale ervaringsaspecten. Door gevoelens en gedachten over de situatie toe te laten, erkenning te geven en te toetsen aan de werkelijkheid ontstaat er ruimte om in te gaan op wat jij nodig hebt en wat de situatie vraagt. Zodat je vrijer, zelfbewuster en authentieker in je leven kan staan.

Lichaamsgericht

Als overprikkeling te veel, te vroeg of te snel of voortdurend is, dan nestelt het zich in het lichaam en ontstaan spanningspatronen in spieren, botten, ingewanden en het zenuwstelsel. Het lichaam pantsert zich als het ware tegen de ervaring. Hierdoor kan de energie niet meer vrijuit stromen en wordt vitaliteit beperkt.

Het verdiepen van het contact met het lichaam is daarom een belangrijk ingrediënt binnen de behandeling bij praktijk ZenZ. Het vergroot het lichaamsbewustzijn, maakt ruim baan voor de wijsheid van het lichaam, het laat energie weer vrij stromen en versterkt de verbinding met eigen autonomie.

Tarieven

De gevraagde bijdrage voor een sessie van 1,5 uur is €127,50 (oftewel een uurprijs van €85). Doordat ik werk met dubbele sessies zijn mijn trajecten relatief kortdurend.

Voor de zakelijke markt geldt een aangepast tarief: €160 (inclusief BTW).

Aanvullende kosten

Voorafgaand aan de eerste sessie is een intake van ±30 minuten. De gevraagde bijdrage hiervoor is €50. Bij een traject vanaf drie sessies worden deze kosten niet in rekening gebracht. 

Vergoeding

Psychosociale therapie wordt door de meeste verzekeraars (deels) vergoed als complementaire zorg vanuit de aanvullende verzekering, een overzicht vind je hier. Ook kun je via de Zorgzoeker van jouw zorgverzekering checken of praktijk ZenZ onder hun vergoedingsregeling valt.

Ik heb het traject als heel fijn ervaren, alles had een doel en nut. Niets voelde onduidelijk, onnodig of als iets dat ik niet aan zou kunnen. Energetisch voelde ik een fijne afstemming waardoor we op een doeltreffende manier stappen konden maken. Ik vind het fijn dat het bijna niet cognitief was en dat we aan de laag daaronder hebben gewerkt. Ook vond ik fijn dat het contact gemoedelijk en tevens professioneel was. Het traject heeft mij stilte in mijn hoofd, rust in mijn lijf, lichtheid in mijn doen & laten en liefde in mijn hart opgeleverd. (Mathijn, 3 sessies)


@